Hjem

Bistand i forbindelse med bl.a.:

Fast eiendoms rettsforhold

 .. bl.a. fastleggelse av fast eiendoms grenser, offentlig regulering av fast eiendom, hevd, servitutter, sameie og naborettslige spørsmål.

Arverett

..rett til arv, uskifte, pliktdelsregler, avkorting, testaments-

regler /-tolkning m.v..

Avtalerett

 ...forbrukerkjøpsrett, oppsett og tolkning av avtaler/ kontrakter, bistand ved kontrakts- forhandlinger m.v.

Strafferett

..forsvareroppdrag, avklaring av materielle og prosessuelle spørsmål i forbindelse med  straffesaker.